tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Svakom klijentuparu, porodici, pristupam poštujući  njihove jedinstvene kapacitete za promenu, kroz integrativni pristup u kome kombinujem metode i tehnike Sistemske porodične terapije, Rebt terapije, Geštalt terapije,  znanja iz  komunikacionih i emocionalnih veština, i  po potrebi Hipnoterapije.

• Posebno bih istakla savetodavni, edukativni i psihoterapijski rad sa decom (osnovnoškolski uzrast) i adolescentima (srednjoškolcima i studentima) koji prolaze kroz razvojne krize, za koje imam mnogobrojne edukacije i dugogodišnje iskustvo. U radu sa njima koristim principe razvojne psihologije i kombinaciju uzrastu prilagodjenih pristupa Sistemske porodične i Rebt terapije.

• Kada je potrebna psihodijagnostika i medikamentna terapija kao podrška psihoterapiji saradjujem sa  mnogim drugim specijalistima iz različitih oblasti  i ustanova u skladu sa potrebama klijenata.

• Edukativni rad sa grupama se odvija kroz edukativno iskustvene treninge: Trening komunikacionih veština i samopouzdanja-asertivni trening, Trening emocionalne pismenosti , Škola roditeljstva i Efikasno učenje. Ovi grupni programi su pored individualnog rada takodje podrška  ličnom/profesionalnom rastu i ravoju.

• Asertivni trening i Trening emocionalne pismenosti  mogu biti organizovani i u radnim organizacijama  jer će dobri medjuljudski odnosi značajno unaprediti  radnu efikasnost. Studenti humanističkih nauka koji se edukuju za rad sa klijentima, kao i edukanti različitih psihoterapijskih modaliteta, dobijaju sertifikat  sa priznatih 16h ličnog rada po završetku ovih iskustvenih treninga.

• Program stručnog usavršavanja je namenjen stručnjacima iz humanističkih nauka – praktičarima, budučim psihoterapeutima, savetnicima, koji žele da postanu sertifikovani treneri asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti, da steknu znanja i veštine potrebne za organizovanje iskustvenih radionica. Program daje veće mogućnosti od iskustvenog nivoa programa za unapređenje ličnih – profesionalnih kompetencija, za kvalitetniju i uspešniju profesionalnu praksu. Pored dobijenog sertifikata  za trenera budućim savetnicima i psihoterapeutima se 32h treninga  računa za sate ličnog rada.

• Škola roditeljstva je namenjena roditeljima koji žele da steknu znanja i veštine potrebne za uspešno roditeljstvo.

• Efikasno učenje je namenjeno učenicima, srednjoškolcima i  studentima koji žele primenom mapa uma da poboljšaju uspeh , steknu trajna i kvalitetna znanja a da pri tom uštede vreme.

• U celokupnom svom radu rukovodim se osnovnim psihoterapijskim načelima poštovanja  autonomije svakog klijenta, etičkih principa, poverljivosti i diskrecije. Nastojim da osposobim i osamostalim klijente za suočavanje sa budućim stresnim situacijama i da u njima pokrenem proaktivan, kreativan životni potencijal.

 Odrednice kreativnog, proaktivnog odnosa prema životu su: osećanje sigurnosti u sebe, pozitivna slika o sebi, prepoznavanje i ispoljavanje autentičnih potreba, preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje ponašanje, oslonjenost na sebe, građenje nezavisnih odnosa od drugih, sloboda izbora i odlučivanja, sposobnost iznalaženja konstruktivnih rešenja u kriznim situacijama, suočavanja sa problemima, a ne odlaganja i bežanja od njih, odgovarajući izbor zanimanja i partnera, sposobnost uživanja u radu, postizanju ravnoteže izmedju obaveza i slobodnog vremena.

Psihoterapija podstiče razvijanje proaktivnog odnosa prema životu, u pogledu težnje za postizanjem, kompletne samoostvarenosti.

Psihoterapeutu se možete obratiti i onda kada nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno zadovoljniji i uspešniji.

 

Pogledajte video: Kreativni životni potencijal.

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.