tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Psihološko savetovalište psihoterapija

Novinski članci

Novinski članci:


U razvoju devojčice podjednako su važna oba roditelja, a uloga oca od posebnog je značaja zbog toga što je on često model za izbor partnera. Očevi utiču na izgrađivanje ženskog identiteta i na posredan način određuju da li će se ćerka osećati prijatno u svojoj rodnoj ulozi. (17.10.2010.)

Otac u njenom životu – Politika


Škola roditeljstva je preventivni program obrazovanja za život u porodici zasnovan na grupnom edukativnom radu za odrasle članove porodice. Pažnja je usmerena na strategiju sprečavanja i rešavanja sukoba, učenje emocionalne kontrole, primenu aktivnog slušanja, konstruktivne kritike i na oblast nagrađivanja i kažnjavanja kao nešto što roditelje najčešće dovodi u dilemu. (24.09.2010.)

Škola za mame i tate – Vita


Programi koji sprečavaju nasilje među đacima i nad njima dobro su osmišljeni, ali se slabo primenjuju. Deo predavača sa decom radi valjano, većina potpuno formalno. Nastavnici smatraju da su ovi programi neefikasni, zakasneli i da je to namet više u njihovim obavezama – pojašnjava Ljiljana Filipović, psiholog i porodični terapeut, sa višegodišnjim radnim iskustvom u školi, između ostalog i na mestu koordinatora programa „Škola bez nasilja”. (14.11.2010.)

Odeljenski drugari u žiži zlostavljanja – Politika

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.