tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Psihološko savetovalište psihoterapija

Novinski članci

Novinski članci:


Kada su muž i žena spremni da preuzmu odgovornost za svoju ulogu u bračnim odnosima, odnosno brigu za negovanje saradnje, saosećanja, uvažavanja tuđih potreba – to će moći da ostvare kroz aktivno slušanje i potvrđivanje da razumeju značenja poruka partnera. (30.10.2009.)

Komunikacija u braku – YU Mama


Izbor partnera kod svakog pojedinca zavisi od specifičnog prelamanja kulturoloških stereotipa o partnerskim odnosima i braku – što roditelji prenose deci. (20.03.2009.)

Kako izabrati partnera – YU Mama

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.