tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Psihološko savetovalište psihoterapija

Porodična psihoterapija

Šta je porodična psihoterapija?

Porodična psihoterapija je psihoterapijski pristup usmeren na poboljšanje međusobnih odnosa bračnog para, uže ili proširene porodice. Ona sagledava pojedince i kao individue i kao delove porodičnog sistema na koji utiču i koji na njih utiče.

Ciljevi porodične psihoterapije su: obezbeđivanje psihološkog razvoja porodice i njenih članova, otklanjanje psiho-socijalnih problema koji ometaju funkcionisanje porodice i dovođenje porodice do nivoa funkcionisanja kojim će svi njeni članovi biti zadovoljni.

 

Saznajte više:

Da li je porodična terapija samo za porodice?

Porodičnu terapiju određuje specifično viđenje problema, a ne broj ljudi koji dolaze na tretman, tako da porodični terapeuti rade sa porodicama, ali i sa parovima,  i pojedincima sa kojima se radi individualna porodična terapija.

Individualna porodična terapija posebno se preporučuje kod:

Odraslih osoba koje dolaze sa željom da bolje razumeju kako je njihova porodična istorija povezana sa dešavanjima u njihovoj novoj porodici.

Kod osoba koje žele da nauče da funkcionišu drugačije od poznatog porodičnog obrasca.

Mladih osoba, kod kojih su razrešeni porodični konflikti, ali postoje dileme u pogledu sopstvenog identiteta i budućnosti.

Osoba koje žele porodičnu terapiju, a čiji partner ili porodica ne žele da dođu na terapiju.

Koji su efekti porodične terapije?

Pomaže članovima porodice da izađu iz začaranog kruga i pronađu nove načine komunikacije i nove strategije za rešavanje problema.

Ko može imati koristi od porodične terapije?

Svako ko želi da poboljša sopstveni život može imati koristi od porodične terapije, a istraživanja pokazuju da ona daje veoma dobre rezultate i u radu sa sledećim temama:

Adaptacija na promene proistekle iz različitih faza životnog ciklusa porodice (te faze su: par bez dece, porodica sa sasvim malim detetom, porodica sa predškolskim detetom, porodica sa školskim detetom, porodica sa adolescentom, post-roditeljska porodica i ostarela porodica).

Pogledajte video materijal na temu „Psihoterapija“.

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.