tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Program

Program savetovališta

Obratite nam se za pomoć kad imate:

 

Bračne ili partnerske konflikte

Ako su vaši bračni ili partnerski odnosi konfliktni zbog neusaglašenosti oko razlika, psihoterapija će vam pomoći u procesu traženja kompromisnih rešenja;

Ako ste nezadovoljni svojim seksualnim životom;

Kad ste zabrinuti zbog ličnih seksualnih smetnji i disfunkcija;

 

 


Porodične probleme

Kad ne uspevate kao roditelji da uskladite različite vaspitne modele, kad imate nesporazume u međusobnoj komunikaciji ili sa decom;

Kad ste zabrinuti zbog razvojnih teškoća vaše dece u motivaciji za učenje, koncentraciji, pamćenju, druženju, odnosu prema autoritetima, emocionalnom vezivanju;

 

 

 


Teškoće u komunikaciji

Trema prilikom javnih nastupa ili ocenjivanja Vaših rezulata rada – učenja;

Nelagodnost u komunikaciji sa drugima u porodici, ljubavi i seksu, sa prijateljima, profesorima, šefovima;

Zatvorenost u sebe – otežano uspostavljanje komunikacije;

 

 

 


Emocionalne probleme

Velike oscilacije u promeni raspoloženja i emocija;

Teškoće u uspostavljanju i održavanju emocionalne kontrole;

Teškoće u izboru partnera i emocionalnoj razmeni sa partnerom;

Posledice delovanja stresova na zdravlje – nesanicu, glavobolju i druge psihosomatske smetnje;

Zastoje ili krize u životu kad izgubite samopouzdanje, neodlučni ste, uplašeni, napeti, depresivni, osećate se usamljeni i manje vredni…

 


Profesionalne probleme

Stresove na poslu u odnosima sa kolegama, rukovodiocima;

Teškoće u obavljanju profesionalne delatnosti i napredovanju;

 

 

 

 

 


Potrebu za primenom hipnoterapije kojom se efikasno rešava:

Razni oblici socijalne anksioznosti (blokirajuća trema) pri javnim nastupima kod učenika, studenata, profesionalaca;

Anksiozni poremećaji;

Jačanje samopouzdanja;

Problemi pamćenja , koncentracije, i motivacije za učenje;

Redukcija stresa i oslobadjanje od jakih neprijatnih emocija ( redukcija besa, osećanja krivice, jake anksioiznosti,…)

Tretman fobija ;

Tretman depresija ;

Prevazilaženje loših navika ;

Oslobađanje od viška telesne težine;

Prevazilaženje zavisnosti od pušenja;

 

 

– Kada nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno uspešniji.

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.