tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Psihološko savetovalište psihoterapija

TV nastupi

TV emisije i nastupi:

Izbor partnera je pored izbora zanimanja jedna od najvažnijih odluka u životu. Ona se odražava na stepen osećaja samoostvarenosti, zadovoljstva sobom. Tema emisije su kriterijumi zrelog izbora partnera i teškoće sa kojima se mladići i devojke tom prilikom susreću. Gost emisije je Nada Jovičić, psiholog u agenciji „Fortuna“. (10 Jan 2011).

Pravi izbor – 8. emisija – TV Enter (48min)


Tema ove emisije je proces separacije u adolescenciji – psihološkog odvajanja od roditelja, i individuacije – građenja nezavisnog odnosa od roditelja i sopstvenog identiteta. Ceo tok odrastanja predstavlja balansiranje izmedju zavisnog odnosa i davanja deci podrške da grade samostalnost i nezavisne odnose. Tokom emisije saznaćete na koje sve načine porodica može da podstiče ili da remeti proces separacije i individuacije adolescenta. Gost emisije je Ivana Vukmirica-Baćanović, psiholog i porodični psihoterapeut. (27 Decembar 2010).

Pravi izbor – 6. emisija – TV Enter (48min)


Tema 5. emisije serijala su karakteristike i razvojne teškoće perioda adolescencije koji počinje ranom adolescencijom oko 15. godine, razvija se ka punoj adolescenciji od 15. do 19. i završava post-adolescencijom od 19. do 24. godine. Svaki od ovih perioda ima svoje karakteristike i razvojne teškoće koje treba razlikovati od disfunkcionalnosti. (20 Decembar 2010).

Pravi izbor – 5. emisija – TV Enter (49min)


Tema ove emisije su razvojne potrebe i smetnje dece osnovnoškolskog uzrasta. Roditeljima ćemo omogućiti da saznaju više o adekvatnim načinima pružanja pomoći i podrške u njihovom prevazilaženju. Gost emisije je Danijela Andrejić, psiholog u OŠ „Ruđer Bošković“ kojoj se zahvaljujemo na učešću. (13 Decembar 2010).

Pravi izbor – 4. emisija – TV Enter (50min)


Životne priče članova porodice su uokvirene istorijom njihovih primarnih porodica, sadašnjim zadacima porodice i budućnošću kojoj teži. Ovaj složeni hod porodice kroz vreme odvija se kroz specifične faze razvoja koje su nazvane životni ciklusi porodice. U ovoj emisiji se posebna pažnja posvećuje razvojnim promenama i zadacima u životnom ciklusu porodice sa detetom do tri godine i porodice sa predškolskim detetom. Gost emisije je prof. dr Neda Subota, specijalista za decu sa dugogodišnjim iskustvom. Emisija sadrži priloge i odgovore na pitanja gledalaca (29 Novembar 2010).

Pravi izbor – 3. emisija – TV Enter (46min)


Druga emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Tema emisije su porodični praznični rituali, značenje i značaj mnogobrojnih porodičnih rituala i njihov uticaj na formiranje porodičnog i ličnog identiteta. Gost Ljiljane Filipović u drugoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta bio je profesor Žarko Trebješanin koji je istraživao proces socijalizacije u tradicionalnoj porodici. Emisija sadrži priloge i odgovore na pitanja gledalaca (22 Novembar 2010).

Pravi izbor – 2. emisija 3/3 – TV Enter (15min)


Druga emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Tema emisije su porodični praznični rituali, značenje i značaj mnogobrojnih porodičnih rituala i njihov uticaj na formiranje porodičnog i ličnog identiteta. Gost Ljiljane Filipović u drugoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta bio je profesor Žarko Trebješanin koji je istraživao proces socijalizacije u tradicionalnoj porodici. Emisija sadrži priloge i odgovore na pitanja gledalaca (22 Novembar 2010).

Pravi izbor – 2. emisija 2/3 – TV Enter (15min)


Druga emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Tema emisije su porodični praznični rituali, značenje i značaj mnogobrojnih porodičnih rituala i njihov uticaj na formiranje porodičnog i ličnog identiteta. Gost Ljiljane Filipović u drugoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta bio je profesor Žarko Trebješanin koji je istraživao proces socijalizacije u tradicionalnoj porodici. Emisija sadrži priloge i odgovore na pitanja gledalaca (22 Novembar 2010).

Pravi izbor – 2. emisija 1/3 – TV Enter (15min)


Prva emisija serijala „Pravi izbor“ TV Enter. Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut u svojoj uvodnoj emisiji novog serijala porodičnog savetovališta govori o značaju i domenima delovanja psihoterapije, uz priloge i odgovore na pitanja gledalaca (15 Novembar 2010).

Pravi izbor – 1. emisija 3/3 – TV Enter (15min)

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.