tel: 00 381 62 220 406  |  email: office@savetovalistefilipovic.rs

Psihološko savetovalište psihoterapija

TV nastupi

TV emisije i nastupi:

Osnov međuljudskih odnosa je komunikacija. Čak i kada ne govorimo, mi komuniciramo. Asertivna komunikacija je jedan od načina sprečavanja konflikata i značajno je polje rada porodičnih terapeuta, jer se ova vrsta komunikacije uči. Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut, za TV B92.

Asertivna komunikacija – B92


Način na koji se komunicira određuje ličnost i otkriva namere. Najveća pažnja se pridaje izgovorenom, ali komunikacija nisu samo reči. Za segment jutarnjeg programa RTS govori Ljiljana Filipović (8 Jul 2010).

Neverbalna komunikacija – RTS


Koje emocije najčešće pokazujemo? Koji se stilovi komunikacije najčešće koriste? Kako uputiti i primiti kritiku? Kako rešavati konflikt? Koliko reči za emociju? Za emisiju „5×3“ RTV Studio B govori Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut (segmenti – Jun 2010).

Emocije i stilovi komunikacije – Studio B


O prevarama u muško-ženskim odnosima, preuzimanju odgovornosti i ulogama muškaraca i žena u partnerstvu. Gostovanje Ljiljane Filipović u emisiji „Crveno“ TV Enter (segmenti – 17 Jun 2010).

Prevare i preljube – TV Enter


Uzbuđeni i doterani, veliki maturanti pripremaju se za matursko veče nedeljama, dok roditelji izdvajaju značajna novčana sredstva za ovaj događaj. Siromašniji roditelji pozajmljuju novac i podižu kredite da bi odgovorili na očekivanja svojih maturanata. Da li na taj način deci činimo medveđu uslugu jer im stvaramo iluziju luksuznog života? Za Dnevnik RTS govori Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut (Maj 2010).

Matursko veče – RTS


Jedan od najtežih perioda u životu je pubertet jer donosi emotivne, fizičke i psihičke promene. Hormoni bujaju, počinje razvoj seksualnosti. O pubertetu za jutarnji program RTS govori Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut (April 2010).

Pubertet – RTS


Kako dani u nedelji utiču na produktivnost i raspoloženje? O praznicima i odmorima za jutarnji program RTS govori Ljiljana Filipović (April 2010).

Praznici – RTS


Do kraja godine u Srbiji će fizičko kažnjavanje dece biti i zakonom zabranjeno. Takva zabrana na snazi je u 20 evropskih zemalja. Ljiljana Filipović, psiholog i porodični psihoterapeut, za Dnevnik 2 RTS. (5 April 2010).

Fizičko kaznjavanje dece – Dnevnik 2 RTS


Komunikacione veštine i asertivna komunikacija (četiri vezana segmenta) – TV Studio B – Emisija „Radio podešavanje“ – proizvodnja mart 2010.

Komunikacione veštine 4/4 – Studio B

Kopiranje sadržaja nije dozvoljeno.